Kontakt

BTR, s.r.o.
Štefánikova 3888/21A
085 01 Bardejov
Slovensko

IČO : 50 879 961
DIČ : 2120508555
IČ DPH : SK2120508555

Reg. OR OKR. Súdu Prešov
vložka č. 34566/P Oddiel:Sro

Tel.: 00421(0)950 741 495
Email: info@budtrendy.cz

Bankové údaje
Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN : SK7909000000005130545861
SWIFT: GIBASKBX

Adresa pro vrácení zboží:
BTR s.r.o. 7750
Rybníky IV 738
760 01, Zlín
Česká republika

Nad činnosťou predávajúceho je
oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát
SOI pre Prešovský kraj.

Slovenská obchodná inšpekcia
Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk